Αλλά καταλαβαίνετε το διαδίκτυο και πως να το χρησιμοποιείτε, σωστά; Επόμένως, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με αυτό το παιχνίδι ερωτήσεων, το οποίο δοκιμάζει τις ικανότητες σας στην αναγνώριση ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου.