Σε μια εποχή που η πληροφορία μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο, οι άνθρωποι παραπλανώνται και επηρεάζονται περισσότερο από ποτέ.
Η παραπληροφόρηση ή αλλιώς λανθασμένη πληροφόρηση συμβαίνει όταν ψευδές περιεχόμενο διαμοιράζεται χωρίς την επίγνωση ότι αυτό είναι ψευδές· παραπλανητική πληροφόρηση είναι όταν μια ψευδής πληροφορία δημιουργείται και διαμοιράζεται σκόπιμα, στοχεύοντας στο να παραπλανήσει κόσμο.