Բայց դուք գիտեք, չէ՞, ինչ է համացանցը և ինչպես այն օգտագործել: Հետևաբար, դժվարություն չեք ունենա այս հարցաշարը լրացնելիս, որը փորձում է ստուգել ձեր հմտությունները՝ արդյոք կարողանում եք տարբերել կեղծ կամ մոլորեցնող կոնտենտը: