Սխալ վերնագրված լուսանկարներ — Իրական լուսանկարներ, որոնց նկարագրությունը, սակայն, չի արտացոլում դրա բովանդակությունը, ծագումը կամ նշանակությունը:

Գրենֆել թաուերում հրդեհի ժամանակ տարածվել էին կե ղ ծ կոչերով հայտնի մարդկանց լ ուսանկարներ , որոնք չէին ապրում Լոնդոնում և այդ ո ղ բերգության ժամանակ էլ քաղաքում չէին :