Մեր ժամանակներում, երբ տեղեկատվությունը տարածվում է իրական ժամանակով, մարդկանց մոլորության մեջ են գցում, նրանց վրա ներազդում են, ինչպես նախկինում երբեք: Սխալ տեղեկատվությունն առաջ է գալիս, երբ կեղծ տեղեկատվությունը տարածվում է ոչ դիտավորյալ կերպով, մինչդեռ ապատեղեկատվությունն այն է, երբ դա արվում է գիտակցաբար՝ մարդկանց մոլորեցնելու նպատակով: