Nhưng bạn biết về Internet và cách thức sử dụng Internet, có phải vậy không? Vì vậy, bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào với bài kiểm tra này, giúp bạn kiểm tra kỹ năng nhận biết nội dung giả mạo hoặc gây hiểu lầm.