Trong thời đại mà thông tin được lan truyền theo thời gian thực, mọi người dễ bị lừa dối và tác động hơn bao giờ hết. Thông tin sai lệch xảy ra khi nội dung giả mạo được chia sẻ không có chủ đích; thông tin giả mạo xảy ra khi khi thông tin được tạo ra và chia sẻ có chủ đích, với mục đích khiến mọi người hiểu sai vấn đề.