დღეს, როცა ინფორმაცია წამის მეასედებში ვრცელდება, ბევრი ადამიანი შეიძლება მოტყუვდეს. მისინფორმაცია მცდარი ფაქტების გაუაზრებლად გავრცელებაა; ხოლო დეზინფორმაცია ადამიანების შეცდომაში შეყვანის მიზნით გავრცელებულ მცდარ ინფორმაციას აღნიშნავს.