U vrijeme kada se informacije šire u stvarnom vremenu, ljude se može lako pogrešno navesti i pod uticajem su više nego ikada. Do netačnih informacija dolazi kada se lažni sadržaj dijeli nesvjesno. Dezinformacije se kreiraju i dijele namjerno, s ciljem obmanjivanja ljudi.